Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Предстоящо в Народното събрание
вторник, 27/02/2018
 • 11:30

  Среща на ръководствата на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ), Комисията по икономическа политика и туризъм и членовете на Обществения съвет към КЕВКЕФ с Н.Пр. Роберто Азеведо, Генерален директор на Световната търговска организация  ще се проведе на 27 февруари 2018 г., от 11:30 ч., в зала 3, Източно крило, Народно събрание, пл. „Княз Александър І“.

  В срещата ще вземат участие Александър Манолев, заместник-министър на икономиката и Атанас Папаризов, представител на България в Световната търговска организация.

  Обект на дискусия ще бъдат актуални въпроси, свързани с многостранната търговска система, както и предприетите от Световната търговска организация самостоятелни или в сътрудничество с други международни организации практически стъпки за улесняване на международната търговия.

  След срещата ще се състои брифинг за журналисти.


сряда, 28/02/2018
четвъртък, 01/03/2018
петък, 02/03/2018
вторник, 06/03/2018
 • 14:00
  Обсъждане на тема „Предстоящите промени в Закона за енергетиката – стъпка към пълна либерализация на електроенергийния пазар в България“ ще се проведе на 6 март 2018 г. в 14.00 часа в зала „Изток“ на Народното събрание.
Последни законопроекти
Връзки
Държавен вестник
Държавен вестник
Официално издание на Република България
Регистър
Регистър
по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Регистър
Регистър
по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Студентската програма
Студентската програма
за законодателни проучвания в Народното събрание
Международна
Международна
парламентарна стипендия на Германския Бундестаг
Търсене
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Пряко предаване на заседание на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите – 01/03/2018, 14:30

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания
  Парламентарен контрол
  Заседания на комисии