Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Предстоящо в Народното събрание
четвъртък, 18/01/2018
петък, 19/01/2018
вторник, 23/01/2018
  • 11:00

    Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие организира председателят на Народното събрание Цвета Караянчева на 23 януари 2018 г.

    Във форума, който ще бъде открит в 11.00 часа в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“, ще участват депутати, представители на изпълнителната власт, на неправителствени организации, експерти и др.

    Текстът на Конвенцията е публикуван на сайта на Народното събрание и организирането на общественото обсъждане ще предостави достатъчно време и възможност за запознаване с документа на всички заинтересовани страни.

    Молим организациите, които имат интерес за участие в дискусията, да акредитират по един свой представител, като изпратят трите имена и ЕГН на следния e-mail: infocenter@parliament.bg

четвъртък, 25/01/2018


Последни законопроекти
Връзки
Държавен вестник
Държавен вестник
Официално издание на Република България
Регистър
Регистър
по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Регистър
Регистър
по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Студентската програма
Студентската програма
за законодателни проучвания в Народното събрание
Международна
Международна
парламентарна стипендия на Германския Бундестаг