Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Предстоящо в Народното събрание
вторник, 16/10/2018
сряда, 17/10/2018
четвъртък, 18/10/2018
петък, 19/10/2018
Последни законопроекти
Връзки
Държавен вестник
Държавен вестник
Официално издание на Република България
Регистър
Регистър
по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Регистър
Регистър
по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Студентската програма
Студентската програма
за законодателни проучвания в Народното събрание
Международна
Международна
парламентарна стипендия на Германския Бундестаг
Търсене
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Пряко предаване на заседание на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите – 17/10/2018, 14:30

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на съдия в Конституционния съд на Република България

    Последни заседания
    Парламентарен контрол
    Заседания на комисии