Срокът за внасяне на предложения за кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация започва да тече от 13 юли 2017 г. и изтича на 17 юли 2017 г. в 18:00 ч.