Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
  • Дата на раждане : 19/04/1969 Враца, България
  • Професия: агроном;икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: rumen.georgiev@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по земеделието и храните
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по околната среда и водите
член 10/05/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
16/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно откритата по предложение на МЗХГ процедура за изменение на БДС 12:2010 "Българско кисело мляко" и контролът, който МЗХГ следва да упражнява върху млекопроизводителите за неговото спазване.
Писмен отговор на 16/06/2017.
16/06/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно отсъствието на специализиран медицински транспорт.
Писмен отговор на 16/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно правото на свободен достъп на граждани до парковата територия на резиденция "Лозенец".
Отговорено в зала на 23/06/2017.
30/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно приключили процедури за смяна на предназначението на земеделски земи.
Писмен отговор на 30/06/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проблеми с прилагането на подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно реализирането на заложените мерки в Оперативна програма "Развитие на селските региони" 2014-2020.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно актуалното състояние на процеса по погасяване на издадените от държавата компесаторни инструменти за одържавеното имущество на гражданите.
Писмен отговор на 06/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно неспазване на правилата и нормите за пожарна безопасност на територията на Френския лицей "Виктор Юго" град София.
Писмен отговор на 13/10/2017.
26/01/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно план за управление на Природен парк "Витоша".
Отговорено в зала на 26/01/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
06/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-22
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-181
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС