Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
  • Дата на раждане : 16/09/1987 Варна, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: boryana.georgieva@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ВОЛЯ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
зам.-председател 10/05/2017 - до момента
Комисия по културата и медиите
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Египет
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Туркменистан
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС