Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
  • Дата на раждане : 13/09/1968 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: anton.kutev@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група "БСП за България"
зам.-председател на ПГ 19/04/2017 - до момента
Група за приятелство България - Русия
съпредседател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Гълъб Донев, служебен министър на труда и социалната политика относно заповеди на управителя на НОИ за периода 21.05.2013 - 29.07.2016 г..
Писмен отговор на 04/05/2017.
26/05/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно мерките на Министерството на вътрешните работи за контрол над лицата, проявяващи насилие.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
23/06/2017
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
09/06/2017
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно кадровата политика на правителството.
Отговорено в зала на 09/06/2017.
23/06/2017
Питане към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно възстановяване на наборната военна служба.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
07/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителство на втори Дунав мост при Русе и отваряне на два сухопътни пропусквателни пункта.
Отговорено в зала на 07/07/2017.
29/09/2017
Питане към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно политиката на Министерството на вътрешните работи за борба с престъпността.
Отговорено в зала на 29/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно механизъм за социална оценка на индивидуалните потребности на хора с увреждания.
Отговорено в зала на 29/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно неизпълнение на Плана за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015 -2020 г.).
Отговорено в зала на 06/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно размера на пенсиите на децата с трайни увреждания, навършили 18-годишна възраст.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно гарантирането на независим живот и включване в общността на хората с хронична дихателна недостатъчност.
Отговорено в зала на 24/11/2017.
08/12/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно мерките, предприети от Министерството на отбраната за опазването и защитата на имотите - частна държавна собственост, които се владеят без правно основание от трети лица.
Отговорено в зала на 08/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно мерките, предприети от Министерство на регионалното развитие и благоустройство за осигуряване на водоснабдяване, на селищните образования "Панорама I" и "Панорама II", разположени по протежението на международен път "I-9-Е87", в участъка между курортен комплекс "Златни пясъци" и село "Кранево", област Варна..
Писмен отговор на 15/12/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
21/04/2017
Забележка
Статус: Наложено
26/05/2017
Забележка
Статус: Наложено
15/11/2017
Отстраняване от заседание
Статус: Наложено