Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
  • Дата на раждане : 24/06/1986 Елин Пелин, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: vasil.tsvetkov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по околната среда и водите
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно включена мярка за подкрепа на реформата в сектор здравеопазване за реформиране на спешната помощ.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
24/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно републикански път III - 6002.
Писмен отговор на 24/11/2017.
09/02/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцов пясък, находище "Побит камък", с. Нови хан, община Елин Пелин.
Писмен отговор на 09/02/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-19
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС