Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ
  • Дата на раждане : 11/04/1973 Карнобат, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: todor.baychev@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по правни въпроси
член 09/11/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на път Карнобат - Средец.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложителен ремонт на път ІІІ-539 Трояново - Аспарухово - Карнобат.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
08/09/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно обществено недоволство от закриване на плаж "Делфин".
Отговорено в зала на 08/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно финансовите резултати на "Слънчев бряг" АД и визия за развитието му.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
19/09/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно спазване на законовата процедура и добрата практика при проведен конкурс в ИА "ВКВПД", в Териториален отдел - Бургас, главна дирекция "Военни клубове и военно-почивно дело".
Писмен отговор на 19/09/2017.
03/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно правена ли е справка с Контролно-техническата инспекция за броя на земеделската техника, която е надлежно закупена и регистрирана при тях и броя на издадените разрешителни за движение на извънгабаритни пътни превозни средства, при условията на чл. 8, ал. 2 и 3 на Наредба № 11 на Министерски съвет от 03.07.2001 г. Правена ли е оценка и анализ на икономическия ефект и ефективността на приложеното на горецитираната наредба?.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
15/12/2017
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно реформа в системата на местата за лишаване от свобода.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
01/12/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно актуализиране на избирателните списъци в системата на ГРАО.
Отговорено в зала на 01/12/2017.
01/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Карнобат.
Писмен отговор на 01/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно провеждане на съдебна реформа според приетата Стратегия.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно какъв е броят на българите, които получават минимална работна заплата като трудово възнаграждение.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно какви са конкретните мерки за борба с битовата престъпност, които са реализирани към настоящия момент.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно водачи на МПС с повече от три невлезли в сила наказателни постановления за нарушения по Закона за движение по пътищата и какъв e процентът на наложени административни мерки от органите на КАТ, с оглед на т.нар. висящи производства.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
23/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно работата и преките резултати на ГД БОП.
Писмен отговор на 23/02/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС