Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ
АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ
  • Дата на раждане : 06/07/1967 Варна, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;френски;руски;италиански;
  • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: andon.donchev@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ВОЛЯ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по политиките за българите в чужбина
председател 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Алжир
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Казахстан
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Колумбия
председател 19/07/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС