Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
  • Дата на раждане : 30/12/1978 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 14-ПЕРНИК;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: stanislav.vladimirov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Група за приятелство България - Сърбия
председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
16/06/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно възможности за разширяване на път І-1 от кв. "Княжево" до ПВ "Даскалово" - км 276+162 до км 286+847, с обща дължина 10,685 км.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
02/06/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно контрол по спазване на безопасни и здравословни условия на труд в "Стомана" Перник.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
07/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно информация за средства изразходвани за ремонт и поддръжка на АМ "Люлин".
Писмен отговор на 07/07/2017.
19/09/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно предприети мерки от ОД на МВР Перник срещу незаконния добив на въглища.
Писмен отговор на 19/09/2017.
20/10/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно предприети мерки по функционирането и експлоатацията на Регионална система за управление на отпадъците в регион Перник, изградена с финансиране от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." чрез Европейския фонд за регионално развитие, договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR - 592115 - С001 от 30 ноември 2011 г.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
29/09/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно структура и размер на задълженията на община Перник от 2012 г. до сега.
Писмен отговор на 29/09/2017.
20/10/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на река Струма, под язовир "Пчелина".
Отговорено в зала на 20/10/2017.
09/02/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на път І-1 от кв. Княжево до Пътен възел "Даскалово" 276+162 до км 286+847, с обща дължина 10,685 км.
Отговорено в зала на 09/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно мерки по отношение на тежкото положение на Центровете за спешна помощ в общините от област Перник.
Отговорено в зала на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно качеството на водата предназначена за питейни нужди на територията на Община Перник.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно качеството на водата за питейни нужди на територията на община Перник..
Писмен отговор на 16/02/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС