Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ
  • Дата на раждане : 08/09/1977 Перник, България
  • Професия: инженер;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 14-ПЕРНИК;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: lyubomir.bonev@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Група за приятелство България - Черна гора
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
02/06/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно завишените над нормата радиологични показатели на питейната вода в 7 населени места от област Перник.
Писмен отговор на 02/06/2017.
02/06/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно удостоверение за въвеждане в експлоатация на АМ Люлин.
Писмен отговор на 02/06/2017.
30/06/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно удостоверение за въвеждане в експлоатация на ЛОТ 0 на АМ Струма - от ПВ Даскалаво до Долна Диканя.
Писмен отговор на 30/06/2017.
07/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно укрепване на свлачища на територията на област Перник, засягащи пътища от републиканската пътна мрежа.
Писмен отговор на 07/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на участъци от път II - 63 Перник - Стрезимировци, с обща дължина 42 км.
Писмен отговор на 14/07/2017.
01/09/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно мерки за опазването, съхранението и развитието на Античен комплекс, включващ "Късноантичен комплекс Кула", "Храм-кладенец" и "Римска баня", намиращ се край с. Гърло, общ. Брезник, обл. Перник.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансиране на ремонтни дейности от бюджета на Агенция "Пътна инфраструктура" на АМ "Люлин" за периода 2012-2017 г.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
19/09/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно предприети мерки от ОД на МВР Перник срещу незаконния добив на въглища.
Писмен отговор на 19/09/2017.
01/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пътища от републиканската пътна мрежа преминаващи и намиращи на територията на област Перник с изтекъл експлоатационен срок.
Писмен отговор на 01/09/2017.
20/10/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно предприети мерки по функционирането и експлоатацията на Регионална система за управление на отпадъците в регион Перник, изградена с финансиране от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." чрез Европейския фонд за регионално развитие, договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR - 592115 - С001 от 30 ноември 2011 г.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно мерки за опазването, съхранението и развитието на обект паметник на културата с национално значение - Билински манастир "Св. Архангел Михаил", с. Билинци, община Брезник, област Перник.
Писмен отговор на 06/10/2017.
27/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприети действия за подобряване на качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно брой на сключените договори и списък на фирмите работещи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в община Перник.
Писмен отговор на 13/10/2017.
17/11/2017
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно техническото състояние на съоръженията и гарантиране на безопасната експлоатация на язовирите в област Перник, с цел недопускане на риск за живота и здравето на хората и стопанските субекти.
Писмен отговор на 17/11/2017.
17/11/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно предоставяне на концесии за добив на подземни богатства в област Перник.
Писмен отговор на 17/11/2017.
01/12/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно мост над река Ябланица (42+600 км), част от Републикански път II-63 от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ изцяло по територията на Област Перник.
Отговорено в зала на 01/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно последващ контрол по изпълнението на Договор с № 14/321/01326, между Държавен фонд "Земеделие" и община Земен.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изпълнение на законови задължения за издаване на наредба по чл.24в от Закона за автомобилните превози.
Писмен отговор на 19/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Брезник.
Писмен отговор на 26/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Земен.
Писмен отговор на 26/01/2018.
09/02/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно съоръжение (мост), намиращо се на 83+200 км, част от републикански път I-6, преминаващ през територията на област Перник.
Отговорено в зала на 09/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Перник.
Писмен отговор на 02/02/2018.
09/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Трън.
Писмен отговор на 09/02/2018.
09/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Радомир.
Писмен отговор на 09/02/2018.
09/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Ковачевци.
Писмен отговор на 09/02/2018.
09/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, отнасящи се до Пернишка област.
Писмен отговор на 09/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно качеството на водата предназначена за питейни нужди на територията на Община Перник.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно качеството на водата за питейни нужди на територията на община Перник..
Писмен отговор на 16/02/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС