Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ
  • Дата на раждане : 24/07/1963 Раковски, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС: 43 НС;
  • E-mail: georgi.tarnovaliyski@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група "БСП за България"
секретар на ПГ 19/04/2017 - до момента
Комисия по бюджет и финанси
зам.-председател 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Япония
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
23/06/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно предстоящо одобрение на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г..
Писмен отговор на 23/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно актуалното финансово състояние на общините на Република България.
Писмен отговор на 23/06/2017.
30/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проект на община Калояново по "Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020", Мярка 07 - "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони".
Писмен отговор на 30/06/2017.
07/07/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно предприети мерки за запазване на паметник на културно историческото наследство - храм "Св. Георги" с. Черноземен, общ. Калояново.
Писмен отговор на 07/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно принципите на управление на Предприятие "Водноелектрически централи" към "НЕК" ЕАД.
Писмен отговор на 28/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършване на спешни ремонтно-възстановителни дейности на пътно съоръжение - мост над р. Мечка, на автомобилен път Е80.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно финансиране на читалищата.
Писмен отговор на 28/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършване на спешни ремонтно-възстановителни дейности на пътно съоръжение - мост над р. Марица, по републикански път ІІІ-667 Плодовитово - Първомай - Асеновград.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършване на спешни ремонтно-възстановителни дейности на пътно съоръжение мост на третокласен път ІІІ-667 Първомай - Поройна - Асеновград.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
27/10/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно предоставяне на концесия на: "Гражданско летище за обществено ползване Пловдив".
Писмен отговор на 27/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно упражняване на контрол върху дейността на животновъдни обекти в населени места.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
24/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно резултати на МРРБ "за постигане на цялостно и трайно възстановяване" на пътния участък на територията на община Лъки.
Писмен отговор на 24/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно увеличаване на болните от хепатит в област Пловдив.
Отговорено в зала на 24/11/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС