Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА
  • Дата на раждане : 14/05/1974 Карлово, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: veska.nencheva@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по образованието и науката
член 10/05/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
23/06/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Наредбата за приобщаващото образование (обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.).
Отговорено в зала на 23/06/2017.
21/07/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно информация за нередности в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в гр.Карлово.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно условията и реда за допълнително финансиране на средищните детски градини и училища.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
06/10/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно опазване на боровата гора на град Карлово.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
24/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно резултати на МРРБ "за постигане на цялостно и трайно възстановяване" на пътния участък на територията на община Лъки.
Писмен отговор на 24/11/2017.
08/12/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно процедура за условията и реда за оценяване и одобряване на познавателните книжки, учебници и учебни комплекти.
Отговорено в зала на 08/12/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС