Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ
  • Дата на раждане : 31/07/1978 Бенгази, Либия
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: pencho.milkov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по правни въпроси
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Полша
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
26/05/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изграждане на канализaция на кварталите "Средна кула" и "Долапите" на гр. Русе.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
26/05/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на нов автомагистрален или скоростен път Русе-Велико Търново.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
23/06/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на атмосферния въздух в град Русе.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
16/06/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно завършване и въвеждане в експлоатация на сграда на РЗИ - Русе.
Писмен отговор на 16/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно предоставяне на писмена информация относно Писмо на Министерството на финансите.
Писмен отговор на 23/06/2017.
14/07/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно задръствания около ГКПП Дунав мост.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
30/06/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно организация на дейностите с деца със специални образователни потребности.
Писмен отговор на 30/06/2017.
07/07/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно изграждане на нов логистичен център за поддръжка на конвои в района на учебния полигон "Николово" край Русе.
Писмен отговор на 07/07/2017.
01/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изграждане на депо за отпадъци във вододайната зона на Варна.
Писмен отговор на 01/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние и ремонт на мостово съоръжение "Дъгов мост" над р. Русенски лом, гр.Русе.
Писмен отговор на 06/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно предоставяне на информация на гражданите отсносно промените в КСО за изчисляването на индивидуалните коефициенти.
Писмен отговор на 06/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно предоставяне на информация за закритите училища, за брой на учениците и паралелките в действащите училища по отделни населени места в област Русе.
Писмен отговор на 13/10/2017.
27/10/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно актуално състояние на УМБАЛ РУСЕ АД и мерки за развитието й.
Писмен отговор на 27/10/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС