Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ
  • Дата на раждане : 24/09/1982 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 20-СИЛИСТРА;
  • Участие в предишно НС: 43 НС;
  • E-mail: stoyan.mirchev@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 19/04/2017
44-то Народно събрание
временен парламентарен секретар 19/04/2017 - до момента
Комисия по образованието и науката
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Швеция
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
28/04/2017
Питане към Николай Денков, служебен министър на образованието и науката относно проблеми пред Оперативна програма "Наука, образование и интелигентен растеж" 2014 - 2020 (ОПНОИР).
Отговорено в зала на 28/04/2017.
19/05/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно одит на МБАЛ Дулово ЕООД.
Писмен отговор на 19/05/2017.
19/05/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно одит на МБАЛ Тутракан ЕООД.
Писмен отговор на 19/05/2017.
19/05/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане Районна пречиствателна станция за отпадни води - Силистра.
Отговорено в зала на 19/05/2017.
16/06/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно договор за съфинансиране на Драматично-кукления театър в град Силистра.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно закупени нови автомобили за нуждите на Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
07/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътя Тутракан - Кубрат.
Отговорено в зала на 07/07/2017.
16/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно състояние на бермите, дигите и укрепващите съоръжения по поречието на р.Дунав, в частта област Силистра.
Писмен отговор на 16/06/2017.
07/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителство на втори Дунав мост при Русе и отваряне на два сухопътни пропусквателни пункта.
Отговорено в зала на 07/07/2017.
23/06/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно оценка на въздействието на Закона за предучилищното и училищното образование.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
28/07/2017
Питане към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Отговорено в зала на 28/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно назначаването на директори на училище в община Дулово, област Силистра.
Писмен отговор на 14/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно прилагането на схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии.
Писмен отговор на 28/07/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитието на биологичното производство.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно неизвършено съфинансиране от общ. Силистра по договор с Министерството на културата за Драматичен-куклен театър гр. Силистра.
Писмен отговор на 06/10/2017.
29/09/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно проверките на СМГ "Паисий Хилендарски" от Агенция за държавна финансова инспекция и от Министерството на образованието и науката.
Писмен отговор на 29/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно договорните и финансови отношения между Националния исторически музей и две юридически лица - търговско дружество "Акшаена-2007" ООД и Сдружение "Плиска".
Писмен отговор на 06/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно преминалите моторни превозни средства през всички ГКПП на територията на област Русе за 2016 и 2017 г..
Писмен отговор на 20/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно преминалите моторни превозни средства през всички ГКПП на територията на област Силистра за 2016 и 2017 г.
Писмен отговор на 20/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно публикуване на годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет за 2016 г. в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност.
Писмен отговор на 03/11/2017.
10/11/2017
Питане към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно осигуряване на капацитет за управление на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и възможна загуба на средства.
Отговорено в зала на 10/11/2017.
17/11/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно разходване на допълнителни финансови средства,отпуснати с ПМС № 104 от 31 май 2017 г. по бюджета на Министерството на културата.
Писмен отговор на 17/11/2017.
17/11/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно предприети мерки от НАП за извършване на проверки и установяване на нарушения по чл.38 от Закона за счетоводството на сдружение "Плиска".
Писмен отговор на 17/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно преминалите моторни превозни средства през всички ГКПП на територията на област Видин за 2016 г и 2017 г.
Писмен отговор на 24/11/2017.
08/12/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно мярка 11 към ДФ "Земеделие".
Писмен отговор на 08/12/2017.
19/01/2018
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно политика за преодоляване липсата на животоспасяващи медикаменти, реимбунсирани от НЗОК.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
08/12/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно лица, наети от Министерството на образованието и науката по граждански договори за 2017 г.
Писмен отговор на 08/12/2017.
08/12/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно получаване и разходване на дарения на Националния исторически музей, за периода 2012 - 2016 г.
Писмен отговор на 08/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно допълнителна информация за лицата, наети от Министерството на образованието и науката по граждански договори за 2017 г.
Писмен отговор на 19/01/2018.
23/02/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно наети земи по чл.24, ал.2 от ЗСПЗЗ в Силистренска област.
Писмен отговор на 23/02/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
26/04/2017
Забележка
Статус: Наложено