Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ
АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ
  • Дата на раждане : 31/05/1958 София, България
  • Професия: актьор;
  • Езици: френски;руски;сръбски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 6-ВРАЦА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: anastas.popdimitrov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 11/09/2019 - до момента
Комисия по културата и медиите
член 20/09/2019 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС