Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ
АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ
 • Дата на раждане : 31/05/1958 София, България
 • Професия: актьор;
 • Езици: френски;руски;сръбски;
 • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
 • Изборен район: 6-ВРАЦА;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: anastas.popdimitrov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  44-то Народно събрание
  член 11/09/2019 - до момента
  Комисия по културата и медиите
  член 20/09/2019 - до момента
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС