Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ
  ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ
  • Дата на раждане : 09/05/1979 Пещера, България
  • Професия: инженер;икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: yordan.mladenov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Мексико
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  22/11/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно проблемите при функционирането на сметището на гр. Пазарджик.
  Отговорено в зала на 22/11/2013.
  28/02/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно извършените командировка на служителите от Държавните предприятия.
  Писмен отговор на 28/02/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС