Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
    Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
    ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
    ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
    • Дата на раждане : 13/08/1962 София, България
    • Избран(а) с политическа сила: %;
    • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
    • Участие в предишно НС:
    Парламентарна дейност
    Законодателна дейност
    Парламентарен контрол
    Предложения към законопроекти за второ четене
    Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
    Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС