Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Законодателство > Законопроекти
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България 602-01-40 30/06/2016 Министерски съвет
Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 602-01-39 30/06/2016 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военната полиция 602-01-38 30/06/2016 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол 653-01-30 30/06/2016
ЗИД на Закона за чужденците в Република България 653-06-26 29/06/2016
ЗИД на Закона за българските лични документи 653-06-25 29/06/2016
Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Чешката република, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Великото херцогство Люксембург, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на националната отбрана на Португалската република и министъра на отбраната на Кралство Испания относно Европейската програма за тактически въздушен транспорт и установяването в Испания на Европейски център за тактически въздушен транспорт (ЕПТВТ и ЕЦТВТ ТС) 602-02-25 29/06/2016 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване 602-01-37 27/06/2016 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 654-01-82 24/06/2016 КОРМАН ИСМАИЛОВ;ПЕТЪР СЛАВОВ;ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ;ЧЕТИН КАЗАК;ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ;НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ;АХМЕД АХМЕДОВ;МЕТОДИ АНДРЕЕВ;БОРИС СТАНИМИРОВ;НИКОЛА ХАДЖИЙСКИ;НАСТИМИР АНАНИЕВ;
Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура 602-01-36 23/06/2016 Министерски съвет