Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Законодателство > Законопроекти
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда 602-01-79 02/12/2016 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна 602-02-45 02/12/2016 Министерски съвет
Законопроект за изменение допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица 654-01-135 02/12/2016 ПЕТЪР СЛАВОВ;МАРТИН ДИМИТРОВ;ВИЛИ ЛИЛКОВ;ИВАН ИВАНОВ;МЕТОДИ АНДРЕЕВ;БОРИС СТАНИМИРОВ;
Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм (СОТ) за провеждането на Международен конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм 602-02-44 01/12/2016 Министерски съвет
ЗИД на Закона за автомобилните превози 653-19-30 01/12/2016
Законопроект за допълнение на Закона за защита при бедствия 654-01-134 24/11/2016 РОСЕН ПЕТРОВ;ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ;МЕХМЕД АТАМАН;ИВАН ИВАНОВ;ХАМИД ХАМИД;АТАНАС МЕРДЖАНОВ;ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ;АТАНАС АТАНАСОВ;КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ;ПЛАМЕН НУНЕВ;ПЛАМЕН ПЕТРОВ;СТЕФАН ДЕДЕВ;СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ;ПЕТЪР ПЕТРОВ;
Законопроект изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 654-01-133 21/11/2016 ПЕТЪР СЛАВОВ;МАРТИН ДИМИТРОВ;МЕТОДИ АНДРЕЕВ;
Законопроект за ратифициране на Споразумение за сътрудничество за достъп до ефективно лекарствено лечение 602-02-43 21/11/2016 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Проект № Р160511) 602-02-42 21/11/2016 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис 602-01-78 17/11/2016 Министерски съвет