Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Законодателство > Законопроекти
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда 602-01-53 20/09/2016 Министерски съвет
Законопроект за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на "Национална електрическа компания" ЕАД 602-01-52 20/09/2016 Министерски съвет
Законопроект за допълнение на Закона за политическите партии 654-01-108 20/09/2016 ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти 602-01-51 19/09/2016 Министерски съвет
Законопроект за тълкуване на чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 3, б. "а" от Закона за приватизация и следприватизационен контрол 654-01-107 19/09/2016 ПЕТЪР СЛАВОВ;МАРТИН ДИМИТРОВ;МЕТОДИ АНДРЕЕВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията 654-01-106 16/09/2016 СТЕФАН КЕНОВ;КРАСИМИРА КОВАЧКА;КЪНЧО ФИЛИПОВ;БОРИСЛАВ ИГЛЕВ;ЯВОР ХАЙТОВ;ПЕТЪР ПЕТРОВ;РУМЕН ЙОНЧЕВ;
Законопроект за ратифициране на Договора за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 602-02-33 15/09/2016 Министерски съвет
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове 653-02-61 08/09/2016
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 654-01-105 02/09/2016 ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ;ДРАГОМИР СТОЙНЕВ;ГЕОРГИ ГЬОКОВ;ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ;ИВАН ИВАНОВ;ФИЛИП ПОПОВ;МАНОЛ ГЕНОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията 654-01-104 31/08/2016 ПЕТЪР СЛАВОВ;МАРТИН ДИМИТРОВ;БОЙКА МАРИНСКА;МЕТОДИ АНДРЕЕВ;