Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Законодателство > Законопроекти
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 553-02-81 06/10/2015
Законопроект за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция 502-02-31 05/10/2015 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма 502-01-82 05/10/2015 Министерски съвет
Законопроект за електронната идентификация 502-01-81 05/10/2015 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите 554-01-159 01/10/2015 ДИМИТЪР ПЕТРОВ;ИВАН ВЪЛКОВ;ДИАНА ЙОРДАНОВА;ПЛАМЕН МАНУШЕВ;КРАСИМИР ПЕТРОВ;ПАВЕЛ ХРИСТОВ;НЕНО ВЛАЙКОВ;ЖИВКО МАРТИНОВ;СВЕТЛАНА НАЙДЕНОВА;РУМЕН ЖЕЛЕВ;
Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Укрепване на националната програма по туберкулоза в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България 502-02-30 28/09/2015 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс 554-01-158 24/09/2015 КОРМАН ИСМАИЛОВ;БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ;БОЙКА МАРИНСКА;БОРИСЛАВ МИЛАНОВ;РУМЕН ХРИСТОВ;НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ;ДИМИТЪР ШИШКОВ;БОРИС СТАНИМИРОВ;НИКОЛА ХАДЖИЙСКИ;АНТОНИ ТРЕНЧЕВ;НАСТИМИР АНАНИЕВ;
Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта 502-02-29 24/09/2015 Министерски съвет
Законопроект за приемане на Декларация по чл. 287, ал. 1 от Конвенцията на ООН по морско право за признаване на юрисдикцията на Международния трибунал по морско право 502-01-80 17/09/2015 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за създаване на Фонд на фондовете за управление на финансови инструменти по оперативните програми на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. между Министерството на финансите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие 502-02-28 17/09/2015 Министерски съвет