Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Законодателство > Законопроекти
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за допълнение на Закона за радиото и телевизията 654-01-67 20/05/2016 РОСЕН ПЕТРОВ;МАРИАНА БОЯДЖИЕВА;ПЕТЪР КАДИЕВ;СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ;БОРИСЛАВ МИЛАНОВ;ЕРДЖАН ЕБАТИН;ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА;ИРЕНА СОКОЛОВА;
Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение за заем за Фонда за гарантиране на влоговете в банките в България между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие 602-02-20 19/05/2016 Министерски съвет
Законопроект за независимия финансов одит 602-01-28 18/05/2016 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение (Проект за укрепване на гарантирането на влоговете) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие 602-02-19 18/05/2016 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 654-01-66 17/05/2016 ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ;ДЕЛЯН ДОБРЕВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките 654-01-65 16/05/2016 ПЕТЪР СЛАВОВ;МАРТИН ДИМИТРОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване 602-01-27 13/05/2016 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители 602-01-26 12/05/2016 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда 654-01-64 12/05/2016 ЖИВКО МАРТИНОВ;ИВАН СТАНКОВ;ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА;ГЕОРГИ АНДОНОВ;РУМЕН ХРИСТОВ;РУМЕН ЙОНЧЕВ;НИКОЛА ХАДЖИЙСКИ;РУМЕН ЖЕЛЕВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г. 602-02-18 11/05/2016 Министерски съвет