Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой 854-01-18 19/03/2018 МЕНДА СТОЯНОВА;СТАНИСЛАВ ИВАНОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" 802-01-9 19/03/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 802-01-8 12/03/2018 Министерски съвет
Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката 854-01-17 08/03/2018 ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;АТАНАС СТОЯНОВ;ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ;ЯВОР НОТЕВ;МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА;ЕМИЛ СИМЕОНОВ;БОРИС БОРИСОВ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;
Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход 854-01-16 07/03/2018 ЕМИЛ СИМЕОНОВ;МАРТИН ТИНЧЕВ;КАЛИН ВАСИЛЕВ;ГАЛЯ ВАСИЛЕВА;ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ;ИГЛИКА ИВАНОВА-СЪБЕВА;ДЕСИСЛАВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА;СТЕФАН АПОСТОЛОВ;ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ;ВАСИЛ ЦВЕТКОВ;РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ;ДЕНЧО БОЯДЖИЕВ;ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ;ИВАН ИВАНОВ;ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ;ГЕОРГИ ГЬОКОВ;СТОЯН МИРЧЕВ;ФИЛИП ПОПОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;АДЛЕН ШЕВКЕД;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ;БОРИС БОРИСОВ;БОРИС ЯЧЕВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;МАРГАРИТА НИКОЛОВА;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;ДОРА ХРИСТОВА;
Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София като Център под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), подписано на 10 ноември 2017 г. в Париж 802-02-9 02/03/2018 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Протокола относно изменение на чл. 50, буква "а" от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., и Протокола относно изменение на чл. 56 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г. 802-02-8 02/03/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол 854-01-15 01/03/2018 ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА;ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ;ИЛИЯН ТИМЧЕВ;ГЕОРГИ ГЬОКОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване 854-01-14 01/03/2018 ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА;ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ;ГЕОРГИ ГЬОКОВ;ИЛИЯН ТИМЧЕВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс 854-01-13 23/02/2018 ГЕРГАНА СТЕФАНОВА;ДОРА ХРИСТОВА;ПЛАМЕН ХРИСТОВ;АЛБЕНА НАЙДЕНОВА;ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА;СИМЕОН НАЙДЕНОВ;