Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение на Закона за измерванията 702-01-32 23/10/2017 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна 702-02-11 20/10/2017 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта 702-01-31 19/10/2017 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането 754-01-73 19/10/2017 ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ;ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ;ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА;ГЕОРГИ ГЬОКОВ;КРУМ ЗАРКОВ;АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА;ИЛИЯН ТИМЧЕВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд 702-01-30 16/10/2017 Министерски съвет
Законопроект за платежните услуги и платежните системи 702-01-29 16/10/2017 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение между правителството на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната-домакин на дейности на съюзнически сили в контекста на Съвместните сили с много висока степен на готовност (VJTF) 702-02-10 16/10/2017 Министерски съвет
Законопроект за изменение на Закона за пътищата 754-01-72 13/10/2017 АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ;ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ;АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ;СТАНИСЛАВ ИВАНОВ;РАДОСТИН ТАНЕВ;ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ;БОРИС КЪРЧЕВ;
Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност 702-01-28 10/10/2017 Министерски съвет
Законопроект за изменение на Закона за обществените библиотеки 702-01-27 09/10/2017 Министерски съвет