Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за защита при свръхзадълженост на физически лица 754-01-46 21/07/2017 ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ;МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА;КАЛИН ПОПОВСКИ;ЕМИЛ СИМЕОНОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;СЛАВЧО АТАНАСОВ;АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;БОРИС БОРИСОВ;РОСЕН ИВАНОВ;ПЕТЪР ПЕТРОВ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;
Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко 702-02-8 20/07/2017 Министерски съвет
ЗИД на Гражданския процесуален кодекс 753-03-17 19/07/2017
ЗИД на Закона за движението по пътищата 753-19-8 19/07/2017
Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения 754-01-45 19/07/2017 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ;ИЛИЯН ТИМЧЕВ;ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ;АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА;ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА;ГЕОРГИ ГЬОКОВ;ИВАН ИБРИШИМОВ;СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА;
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 702-01-9 18/07/2017 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси 702-01-8 14/07/2017 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие 702-01-7 13/07/2017 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество 754-01-44 12/07/2017 АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ;ГЕОРГИ ДИНЕВ;ДЕСИСЛАВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА;АНДРИАН РАЙКОВ;ВЛАДИМИР ТОШЕВ;АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ;ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА;ДИМИТЪР ГАМИШЕВ;ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА;ИРЕНА ДИМОВА;ГЕОРГИ СТАНКОВ;ЗАПРЯН ЯНКОВ;ЖИВКО МАРТИНОВ;ХРИСТО ГРУДЕВ;ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ;ДИЛЯН ДИМИТРОВ;ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда 754-01-43 11/07/2017 ДАНАИЛ КИРИЛОВ;СТАНИСЛАВ ИВАНОВ;ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА;