Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Законодателство > Законопроекти
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за допълнение на Закона за защитените територии 454-01-46 16/04/2014 ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ;ЦЕЦКА ДАНГОВСКА;АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ;ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА;КИРИЛ ДОБРЕВ;НИКОЛАЙ НАНКОВ;ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ;ЛИЛЯНА НИКОЛОВА;
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 454-01-45 15/04/2014 ГЕОРГИ АНДОНОВ;ДАНАИЛ КИРИЛОВ;ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА;ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ;ЕМИЛ РАДЕВ;КРАСИМИР ЦИПОВ;
ЗИД на Закона за енергетиката 453-12-11 15/04/2014
Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение и допълнение на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007-2013 г. 402-02-6 11/04/2014 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 454-01-44 11/04/2014 СВЕТЛИН ТАНЧЕВ;РУМЕН ЙОНЧЕВ;ГЕОРГИ МАРКОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета 454-01-43 11/04/2014 СТЕФАНИ МИХАЙЛОВА;АКСЕНИЯ ТИЛЕВА;ДОНКА ИВАНОВА;ИРЕНА СОКОЛОВА;КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА;КРАСИМИРА АНАСТАСОВА;МИЛЕНА ДАМЯНОВА;ИРЕНА КОЦЕВА;
ЗИД на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 453-03-36 02/04/2014
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата 454-01-42 02/04/2014 АДРИАН АСЕНОВ;ГАЛЕН МОНЕВ;ДИМИТЪР АВРАМОВ;ДИМИТЪР ДИМОВ;ПАВЕЛ ШОПОВ;ВОЛЕН СИДЕРОВ;КИРИЛ КОЛЕВ;ИЛИАН ТОДОРОВ;ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ;КРИСТИЯН ДИМИТРОВ;ИВАН ДИМИТРОВ;КАЛИНА БАЛАБАНОВА;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 454-01-41 28/03/2014 СТРАХИЛ АНГЕЛОВ;ГЕОРГИ КАДИЕВ;ГЕОРГИ АНАСТАСОВ;ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ;ТАСКО ЕРМЕНКОВ;
ЗИД на Закона за професионалното образование и обучение 453-09-15 27/03/2014