Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Законодателство > Законопроекти
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия 554-01-16 28/01/2015 АЛИОСМАН ИМАМОВ;ДУРХАН МУСТАФА;СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ;ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ;МЕХМЕД АТАМАН;БЮНЯМИН ХАСАН;РУШЕН РИЗА;ЕРДИНЧ ХАЙРУЛА;ШАБАНАЛИ ДУРМУШ;САЛИХА ЕМИН;ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ;ЙОРДАН ЦОНЕВ;ЛЮТВИ МЕСТАН;МУСТАФА КАРАДАЙЪ;ЯНКО ЯНКОВ;РАМАДАН АТАЛАЙ;НЕВИН ХАСАН;ФЕРИХАН АХМЕДОВА;АЙХАН ЕТЕМ;ХАСАН АДЕМОВ;ВЕНЦИСЛАВ КАЙМАКАНОВ;МУСТАФА АХМЕД;МАРИАНА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА;
Законопроект за енергийната ефективност 502-01-7 28/01/2015 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 554-01-15 27/01/2015 ПЕТЪР СЛАВОВ;МАРТИН ДИМИТРОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата 554-01-14 23/01/2015 ДАНАИЛ КИРИЛОВ;ПЕТЪР СЛАВОВ;ЕМИЛ СИМЕОНОВ;РАЛИЦА АНГЕЛОВА;ЧЕТИН КАЗАК;ХРИСТИАН МИТЕВ;СВИЛЕН ИВАНОВ;АННА АЛЕКСАНДРОВА;
Законопроект за тълкуване на чл. 22б, нов ДВ. бр. 109 от 2013 г., отм. ДВ. бр. 105 от 2014 г., от Закона за данъците върху доходите на физическите лица 554-01-13 23/01/2015 ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ;ГЕОРГИ КАДИЕВ;СТОЯН МИРЧЕВ;КРИСТИАН ВИГЕНИН;КОРНЕЛИЯ НИНОВА;АНГЕЛ НАЙДЕНОВ;КРАСИМИР ЯНКОВ;МАРИАНА БОЯДЖИЕВА;ГЕОРГИ ГЬОКОВ;ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ;КИРИЛ ДОБРЕВ;АТАНАС МЕРДЖАНОВ;МАЯ МАНОЛОВА;МИХАИЛ МИКОВ;ЕМИЛ РАЙНОВ;ЯНАКИ СТОИЛОВ;РУМЕН ГЕЧЕВ;ВАСИЛ АНТОНОВ;ФИЛИП ПОПОВ;ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ;МАНОЛ ГЕНОВ;ДОБРИН ДАНЕВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители 502-01-6 23/01/2015 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания 554-01-12 23/01/2015 ЕМИЛ СИМЕОНОВ;МИЛЕН МИХОВ;ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;ВАЛЕНТИН ИВАНОВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ;ПЕТЪР ПЕТРОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;СЛАВЧО АТАНАСОВ;БОРИС ЯЧЕВ;СУЛТАНКА ПЕТРОВА;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча 554-01-11 23/01/2015 ЮЛИАН АНГЕЛОВ;ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;ВАЛЕНТИН ИВАНОВ;ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ;ПЕТЪР ПЕТРОВ;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;СЛАВЧО АТАНАСОВ;БОРИС ЯЧЕВ;ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА;СУЛТАНКА ПЕТРОВА;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи 554-01-10 22/01/2015 МЕХМЕД АТАМАН;ХАМИД ХАМИД;МУСТАФА КАРАДАЙЪ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти 502-01-5 21/01/2015 Министерски съвет