Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Законодателство > Законопроекти
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Проект на Кодекс за застраховането 502-01-75 02/09/2015 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове 502-01-74 01/09/2015 Министерски съвет
Законопроект за представителите по индустриална собственост 502-01-73 31/08/2015 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Гърнси за обмен на информация по данъчни въпроси 502-02-27 27/08/2015 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие 502-01-72 21/08/2015 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 502-01-71 19/08/2015 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз 502-01-70 12/08/2015 Министерски съвет
Законопроект за обществените поръчки 502-01-69 12/08/2015 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България 502-02-26 06/08/2015 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците 502-01-68 06/08/2015 Министерски съвет