Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Законодателство > Законопроекти
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации 502-01-97 24/11/2015 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление 502-01-96 23/11/2015 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност 502-01-95 23/11/2015 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местнната власт 502-02-38 20/11/2015 Министерски съвет
Законопроект за равнопоставеност на жените и мъжете 502-01-94 20/11/2015 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда 554-01-180 19/11/2015 ГЕОРГИ КАДИЕВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка за добавената стойност 554-01-179 19/11/2015 ГЕОРГИ КАДИЕВ;
Законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози 554-01-178 19/11/2015 ГРОЗДАН КАРАДЖОВ;ИВАН ВЪЛКОВ;ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА;ПАВЕЛ ХРИСТОВ;КЛАВДИЯ ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА;ЦВЕТОМИР МИХОВ;КАМЕН КОСТАДИНОВ;ПЕТЪР КАДИЕВ;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;НАСТИМИР АНАНИЕВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт 502-01-93 18/11/2015 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 502-01-92 18/11/2015 Министерски съвет