Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Законодателство > Законопроекти
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за ратифициране на Конвенцията за основаване на Европейски университетски институт, подписана във Флоренция на 19 април 1972 г., изменена с Конвенцията за ревизия от 18 юни 1992 г. 402-02-24 29/09/2014 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерство на вътрешните работи на Република България, Министерството на вътрешните работи на Унгария, правителството на Нидерландия, Министерството на правосъдието и обществената сигурност на Норвегия, Борда по миграция на Швеция, Министерството на правосъдието на Швеция и Международния център за развитие на миграционната политика относно изпълнението на проекта "Подкрепа за партньорство за миграция в региона по Пътя на коприната в рамките на Будапещенския процес" 402-02-23 01/08/2014 Министерски съвет
Законопроект за космическата дейност 454-01-91 31/07/2014 МАРТИН ЗАХАРИЕВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките 454-01-90 30/07/2014 СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕВА;БОРИС ЦВЕТКОВ;ЕМИЛ КОСТАДИНОВ;КИРИЛ ДОБРЕВ;ЯНАКИ СТОИЛОВ;ЕКАТЕРИНА ЗАЯКОВА;
Законопроект за допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация 402-01-36 28/07/2014 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба 402-01-35 25/07/2014 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти 402-01-34 23/07/2014 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на Стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 26 юли 2012 г. 402-02-22 21/07/2014 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна 402-02-21 21/07/2014 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление на Съвета на Европа 402-02-20 18/07/2014 Министерски съвет