Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия 902-01-43 19/08/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование 902-01-42 12/08/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча 954-01-59 06/08/2019 АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;
Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни 902-02-24 05/08/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление 902-01-41 05/08/2019 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Анекс към Рамковото споразумение за Проект "Традуки" относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа и присъединяването на Министерството на културата на Република България към проекта за периода 1 януари 2019 г. - 31 декември 2020 г., подписан от българската страна на 14 декември 2018 г. в София 902-02-23 05/08/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация 954-01-58 31/07/2019 СЛАВЧО АТАНАСОВ;БОРИС ЯЧЕВ;РОСЕН ИВАНОВ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;
Законопроект за изменение на Закона за стоковите борси и тържищата 902-01-40 29/07/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда 954-01-57 26/07/2019 КРЪСТИНА ТАСКОВА;ГЕРГАНА СТЕФАНОВА;ДОРА ХРИСТОВА;СЛАВИ НЕЦОВ;СИМЕОН НАЙДЕНОВ;АНДОН ДОНЧЕВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца 954-01-56 26/07/2019 КРЪСТИНА ТАСКОВА;ГЕРГАНА СТЕФАНОВА;ДОРА ХРИСТОВА;СЛАВИ НЕЦОВ;СИМЕОН НАЙДЕНОВ;АНДОН ДОНЧЕВ;