Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Законодателство > Законопроекти
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на Стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 26 юли 2012 г. 402-02-22 21/07/2014 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна 402-02-21 21/07/2014 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление на Съвета на Европа 402-02-20 18/07/2014 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс 454-01-89 18/07/2014 МАЯ МАНОЛОВА;МАРТИН ЗАХАРИЕВ;СТЕФАН ДАНАИЛОВ;
Законопроект за ратифициране на Мандатно споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, Европейския инвестиционен фонд и "Джереми България" ЕАД 402-02-19 17/07/2014 Министерски съвет
Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. 402-01-33 16/07/2014 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. 402-01-32 16/07/2014 Министерски съвет
ЗИД на Наказателния кодекс 453-03-52 16/07/2014
Законопроект за изменение на Закона за висшето образование 454-01-88 15/07/2014 ЦЕЦКА ДАНГОВСКА;АТАНАС МЕРДЖАНОВ;ЛЮТВИ МЕСТАН;
Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна 402-02-18 15/07/2014 Министерски съвет