Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост
854-01-52
13/06/2018
Четвърта сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 03/09/2018
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 27/07/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 27/07/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 27/07/2018 - приет(зала първо гласуване)
  • 10/10/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 10/10/2018 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 10/10/2018 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала