Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето
* Обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето
654-01-6
10/04/2006
Втора сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
ПР относно възлагане на правителството на Р България да изработи механизъм за възстановяване на щетите от терористични актове на територията на Р България със средства от бюджетния излишък
  • Входящ номер: 654-02-51
  • Дата: 10/04/2006
  • Вносители:
  • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 26/01/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 26/01/2006 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала