Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Законодателство > Законопроекти
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
  Сигнатура 054-01-27
  Дата на постъпване 29/03/2010
  Сесия Втора Сесия
  Текст на законопроекта PDF формат
  RTF формат
  Вносители
  Разпределение по комисии
  Доклади от комисии
  Предложения на народни представители между първо и второ четене
  Хронология
  • 01/04/2010 - внесен(зала първо четене)
  • 01/04/2010 - приет(зала първо четене)
  • 01/04/2010 - внесен(зала второ четене)
  • 01/04/2010 - приет(зала второ четене)
  Статус приет
  Дата на приемане 01/04/2010
  Обнародван в ДВ брой 29/2010 г.
  Финален текст на закона Закон за изменение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите