Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
21/12/2018

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 34в, ал. 1 и чл. 34г, ал. 6 от Закона за специалните разузнавателни средства

РЕШИ:

Избира Илия Ангелов Ганев за член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 21 декември 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

11306