Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на член на Съвета за електронни медии
15/07/2019

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Съвета за електронни медии

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията

РЕШИ:

Избира Галина Жорова Георгиева за член на Съвета за електронни медии.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 17 юли 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

5687