Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно участие на служители на Министерството на образованието и науката в проекти на министерството
Дата 07/12/2015
Входящ номер 554-05-116
Адресат Тодор Танев, Министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор