Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката и стратегията на Министерството на земеделието и храните за развитието на Сектор лозарство и винарство, и изключването на винените лоза и виненото грозде от обхвата на т. нар. "чувствителни сектори", на Мярка 4 "Инвестиции в материални активи", от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г
Дата 21/01/2016
Входящ номер 654-05-7
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 29/01/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 18/03/2016
Текст на питането
Текст на отговор