Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Европейски съюз > Документи на Европейската комисия
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
COM_2017_516 COM(2017) 516 22/05/2017
COM (2017) 524 COM(2017) 524 22/05/2017
COM (2017) 507 COM(2017) 507 22/05/2017
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти COM(2017) 244 22/05/2017
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти COM(2017) 245 22/05/2017
COM (2017) 506 COM(2017) 506 22/05/2017
COM (2017) 514 COM(2017) 514 22/05/2017
COM (2017) 505 COM(2017) 505 22/05/2017
COM (2017) 523 COM(2017) 523 22/05/2017
COM (2017) 515 COM(2017) 515 22/05/2017
Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно Националната програма за реформи на България за 2017 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за 2017 г. COM(2017) 502 22/05/2017
COM (2017) 513 COM(2017) 513 22/05/2017
COM (2017) 504 COM(2017) 504 22/05/2017
COM (2017) 511 COM(2017) 511 22/05/2017
COM (2017) 521 COM(2017) 521 22/05/2017
COM (2017) 503 COM(2017) 503 22/05/2017
COM (2017) 501 COM(2017) 501 22/05/2017
COM (2017) 532 COM(2017) 532 22/05/2017
COM (2017) 531 COM(2017) 531 22/05/2017
COM (2017) 530 COM(2017) 530 22/05/2017