Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
COM (2018) 310 COM(2018) 310 23/05/2018
COM (2018) 282 COM(2018) 282 23/05/2018
Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно целите за безопасност и функционалните изисквания за малките пътнически кораби с дължина под 24 метра ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Препоръка на Съвета относно целите за безопасност и функционалните изисквания за малките пътнически кораби с дължина под 24 метра Ръководство за малките пътнически кораби COM(2018) 314 23/05/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на правила на ООН № 13, 13-H, 14, 16, 22, 44, 49, 51, 54, 75, 83, 85, 89, 96, 106, 108, 109, 120, 129, 137, 139 и 140, на глобални технически правила на ООН №  15 и 19, и по отношение на предложенията за две нови правила на ООН и две нови вписвания в Сборника с предложения за глобални технически правила ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на правила на ООН № 13, 13-H, 14, 16, 22, 44, 49, 51, 54, 75, 83, 85, 89, 96, 106, 108, 109, 120, 129, 137, 139 и 140, на глобални технически правила на ООН №  15 и 19, и по отношение на предложенията за две нови правила на ООН и две нови вписвания в Сборника с предложения за глобални технически правила COM(2018) 363 23/05/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА за оценка на докладвания от Италия пред Комисията и Съвета напредък по събирането на допълнителната такса, дължима от млекопроизводителите за периода от 1995/1996 г. до 2001/2002 г. (conformement a l'article 3 de la decision 2003/530/CE du Conseil) COM(2018) 313 23/05/2018
COM (2018) 427 COM(2018) 427 23/05/2018
COM (2018) 401 COM(2018) 401 23/05/2018
Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на България за 2018 г. и съдържаща становище на Съвета относно конвергентната програма на България за 2018 г. COM(2018) 402 23/05/2018
COM (2018) 403 COM(2018) 403 23/05/2018
COM (2018) 404 COM(2018) 404 23/05/2018
COM (2018) 400 COM(2018) 400 23/05/2018
COM (2018) 421 COM(2018) 421 23/05/2018
COM (2018) 370 COM(2018) 370 23/05/2018
COM (2018) 335 COM(2018) 335 23/05/2018
COM (2018) 426 COM(2018) 426 23/05/2018
COM (2018) 407 COM(2018) 407 23/05/2018
COM (2018) 429 COM(2018) 429 23/05/2018
COM (2018) 405 COM(2018) 405 23/05/2018
COM (2018) 424 COM(2018) 424 23/05/2018
COM (2018) 410 COM(2018) 410 23/05/2018