Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Австралия
0 народни представители към дата
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ МЪРКОВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ
ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ
ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН
МИЛКА ДОНЧЕВА ХРИСТОВА
ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ
СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ
СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА
ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ