Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Великобритания
0 народни представители към дата
МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ
ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА КАРАДЖОВА
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДОБРОСЛАВ ДИЛЯНОВ ДИМИТРОВ
АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ
БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН
ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА
ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ
ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
ЗОРАН АЛЕКСАНДРОВ РАНГЕЛОВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ
ИРЕНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ
КРАСИМИР АТАНАСОВ МУРДЖЕВ
КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
МАРТИН ГЕОРГИЕВ ЗАХАРИЕВ
МЕТОДИ ТЕОХАРОВ КОСТАДИНОВ
МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
МИЛКА ДОНЧЕВА ХРИСТОВА
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ
МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД
НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ
ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА
СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
ТАТЯНА ИВАНОВА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ
ХАМИ ИБРАХИМОВ ХАМИЕВ
ХАМИД БАРИ ХАМИД
ЩЕРЬО ЩЕРЕВ ЩЕРЕВ