Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Египет
0 народни представители към дата
МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН
ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯКИМОВ
ЩЕРЬО ЩЕРЕВ ЩЕРЕВ
БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА
ЖАРА ВЕСЕЛИНОВА ПЕНЕВА-ГЕОРГИЕВА
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ