Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Йордания
0 народни представители към дата
РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
ЖАРА ВЕСЕЛИНОВА ПЕНЕВА-ГЕОРГИЕВА
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН
МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТКОВ
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ