Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Косово
0 народни представители към дата
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ
МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ
АХМЕД АХМЕДОВ БАШЕВ
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГОРАНОВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
ПЕТЪР СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА