Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Куба
0 народни представители към дата
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
АЛЕКСИ ВАСИЛЕВ АЛЕКСИЕВ
АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ
АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ МЪРКОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА КАРАДЖОВА
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЧКОВ
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ
ЖАРА ВЕСЕЛИНОВА ПЕНЕВА-ГЕОРГИЕВА
ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ
ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА
КРИСТИЯН РОБЕРТ ДИМИТРОВ
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
МАРИАНА ГОСПОДИНОВА ТОТЕВА
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТКОВ
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
ХАМИД БАРИ ХАМИД
ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ
ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ