Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Палестина
0 народни представители към дата
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ
МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА
МИНЧО МЪНЧЕВ МИНЧЕВ
ЩЕРЬО ЩЕРЕВ ЩЕРЕВ
ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА КАРАДЖОВА
ХАМИ ИБРАХИМОВ ХАМИЕВ
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК