Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Пакистан
0 народни представители към дата
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ
КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ