Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Полша
0 народни представители към дата
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ
АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА
АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ
АНТОНИЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ
БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ
КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ
КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА
МАРГАРИТА АСЕНОВА СТОИЛОВА
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ
ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА
ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ
ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ