Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Хърватия
0 народни представители към дата
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
ПЕТЪР СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ДАНГОВСКА
АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ
ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА
КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ
РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
ХАМИД БАРИ ХАМИД
ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ