Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Словакия
0 народни представители към дата
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ
ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ