Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Чили
0 народни представители към дата
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТКОВ
БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
ГЕОРГИ НИКОЛОВ МЪРКОВ
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ
МАРИАНА ГОСПОДИНОВА ТОТЕВА
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ