Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Узбекистан
0 народни представители към дата
ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ
БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА
МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
ФЕРИХАН ИЛИЯЗОВА АХМЕДОВА