Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Израел
0 народни представители към дата
ХРИСТО ЦВЕТАНОВ МОНОВ
ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ
ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА
ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА КАРАДЖОВА
ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
ИРЕНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА
ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА
КРАСИМИР АТАНАСОВ МУРДЖЕВ
МАРГАРИТА АСЕНОВА СТОИЛОВА
МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ
ТАТЯНА ИВАНОВА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС
ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
ХАМИД БАРИ ХАМИД
ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ