Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Испания
0 народни представители към дата
СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА
ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
МАРГАРИТА АСЕНОВА СТОИЛОВА
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ
АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА
АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
ВЕЖДИ ЛЕТИФ РАШИДОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА
ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ЗОРАН АЛЕКСАНДРОВ РАНГЕЛОВ
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
КАЛИН ИВАНОВ МИЛЧЕВ
КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ
КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА
ЛАЗАР ОГНЯНОВ ПОПОВ
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
МИЛКО ПЕТРОВ БАГДАСАРОВ
МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ
НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА
ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
ХАМИ ИБРАХИМОВ ХАМИЕВ
ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ
ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ