Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Италия
0 народни представители към дата
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА
МИЛКО ПЕТРОВ БАГДАСАРОВ
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ
АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
ВЕЖДИ ЛЕТИФ РАШИДОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ
ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА
ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ АВРАМОВ
ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ЗАЯКОВА
ЕМАНУЕЛА ЗДРАВКОВА СПАСОВА
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ЗОРАН АЛЕКСАНДРОВ РАНГЕЛОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
ИРЕНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА
КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ
ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ДУЛЕВ
ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ
РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
СТЕФАН ИВАНОВ ТАНЕВ
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ
ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК