Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Молдова
0 народни представители към дата
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ТОДОР БОРИСОВ РАДУЛОВ
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ
СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ
ХАМИД БАРИ ХАМИД
ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ