Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Алжир
0 народни представители към дата
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА