Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Швеция
0 народни представители към дата
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ
НЕНО ХРИСТОВ ВЛАЙКОВ
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА
ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
МИХАИЛ ПАРАШКЕВОВ ТОДОРОВ
ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ