Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Индонезия
0 народни представители към дата
ГЕОРГИ НИКОЛОВ НЕДЕВ
БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ