Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Полша
0 народни представители към дата
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
БОРИСЛАВ РАЙЧОВ МИЛАНОВ
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ КАЙМАКАНОВ
ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ
ШАБАНАЛИ АХМЕД ДУРМУШ